ԾՐԱԳՐԵՐ

Օգնում ենք վիրավոր զինվորին ստանալ կրթություն և գտնել աշխատանք

Մեզ համար կարևորագույն խնդիրներից է զինհաշմանդամների՝ որպես մասնագետ կայացման և աշխատանքի տեղավորման գործընթացը: Այդպիսով լուծվում է նրանց սոցիալիզացիայի, հասարակության մեջ վերաինտեգրացիայի խնդիրը:

 

ՀԿ-ն կազմակերպում է կրթական մի շարք ծրագրեր Երևանում և մարզերում ապրող զինվորների համար։ Ընտրվում են ժամանակակից ու աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող մասնագիտացումներ և ուսումնական ծրագրեր։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում վիրավոր զինվորների համար կազմակերպվում են օտար լեզուների, հաշվապահության, Վեբ ծրագրավորման, 3D մոդելավորման, դիզայնի դասընթացներ: Դասավանդվում են համակարգչային անհրաժեշտ ծրագրեր՝ MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, CorelDRAW և այլն:

 

Մեր շահառու զինվորներից շատերն արդեն մասնակցելով վերը նշված կրթական ծրագրերին՝ աշխատանք են գտել առաջատար մասնավոր ընկերություններում և պետական համակարգում:

ԱՋԱԿՑԵԼ ՀԻՄԱ