Սոցիալական աջակցություն

Պատմություն

Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինհաշմանդամներին ՀԿ-ն իրականացնում է զինհաշմանդամների անհատական կարիքների գնահատման և դրանց բավարարմանն ուղղված սոցիալական ծրագրեր: Մասնավորապես, վիրավորումից հետո հենաշարժողական համակարգի խնդիրներ ունեցող զինհաշմանդամի կենսագործման միջավայրը համապատասխանեցում ենք հատուկ կարիքներին, նրա ֆիզիկական տվյալներին, բարելավում ենք կենցաղային պայմանները:

Ինչպես նաև ՀԿ աջակցում է վիրավոր զինվորների անհրաժեշտ, բայց պետպատվերի շրջանակում չընդգրկված դեղորայքի ձեռքբերման հարցում: Սոցիալական ծրագրերի շրջանակում հոգում ենք ձմռանը վիրավոր զինվորների բնակարանների ջեռուցման հարցերը և այլն:

ԱՋԱԿՑԵԼ ՀԻՄԱ

Ստեղծվել է՝ 18-02-2022 #10943